LTKF 2015.gada Pavasara seminārs senseja Leigh Smith vadībā.

Š.g. 1. un 2. maijā maijā Rīgā un Cēsīs notika Starptautiskās tradicionālā karatē klubu alianses (ITKCA – International Traditional Karate Club Aliance), apvienības „Lielbritānijas Šotokans” un karatē kluba „Saksona” vadītāja 7.dana karatē meistara Leigh Smith vadītas treniņu nodarbības.

Treniņu nodarbības bija intensīvas, jo plānotās divas dienas bija jāizmanto pēc iespējas pilnīgāk. Kopumā treniņu aktīvā daļa bija turpat četrpadsmit stundu garumā. Programmu veidoja astoņas treniņu stundas, četras Kiu grādu eksaminācijas stundas un mazliet vairāk kā divas stundas melno jostu testiem.

Sensejs Leigh bija ļoti apmierināts ar Latvijas karatistu sniegumu. Bija manāms, ka visu LTKF klubu sportisti ir nopietni trenējušies kopš LTKF Ziemas semināra un spēja demonstrēt labu karatē tehnikas izpildījumu.

Treniņu nodarbībās piedalījās karatisti no LTKF klubiem Ādažos, Balvos, Cēsīs, Inčukalnā, Liepājā, Līgatnē un Rīgā. Šajā reizē tika nostiprinātas prasmes karatē kombināciju kompleksu kata izpildīšanā. LTKF karatisti apguva atsevišķu kata iekļautās karatē tehnikas kombināciju praktisko pielietošanu. Sensejs Leigh īpašu uzsvaru lika uz augstāko kata Nijushiho, Sochin, Empi, Jion, Bassai Sho apguvi. Tomēr novārtā netika atstātas arī šotokana karatē skolas pamata katas Heian. Sensejs izmantoja Heian Shodan un Heian Nidan, lai slīpētu efektīvas karatē tehnikas pamata lietas – koncentrēšanos, ātrumu un spēku.

Liela daļa no nodarbībām tika veltīta brīvās cīņas (kumite) tehnikai un taktikai. Nodarbībās tika apgūtas iemaņas efektīvas uzbrukuma un aizsardzības distances izvēlei un pretinieka maldināšanai, izpildot viltus manevrus pirms izšķirošā trieciena izpildīšanas.

Kulminācija šajā seminārā bija melno jostu sportistu pārbaudes testi, kas nodrošināja kvalitatīvu papildinājumu esošajai LTKF melno jostu karatistu un instruktoru saimei. Tā šajā reizē 15 LTKF karatistu veiksmīgi nokārtoja eksāmenus dažādu melno jostu jeb dan kvalifikācijas pakāpju iegūšanai. 1.dana (japāņu val. – Shodan) kvalifikāciju ieguva septiņi sportisti, 2.dans (japāņu val. – Nidan) tika piešķirts sešiem karatistiem, un 3.danu (japāņu val. – Sandan) ieguva divi karatisti.  Šī bija viena no lielākajām melno jostu eksaminācijas grupām. Notikums noteikti deva stimulu arī nākamajai grupai, kurā potenciāli varētu būt seši vai septiņi LTKF karatisti.

     Sensejs Leigh Smith jau vairāk kā 20 gadus ir LTKF vadošais instruktors. Treniņu nodarbības viņa vadībā Latvijā tiek organizētas divas reizes gadā. Nākamā treniņu nometne ir plānota šī gada novembra beigās.