Īsumā par Cēsu karatē klubu

Cēsu karatē klubs ir dibināts 1991.gadā un sastāv Latvijas Tradicionālā Karatē federācijā. Tā darbība šobrīd aptver Cēsu pilsētu un tās tuvākos novadus – Līgatni un Inčukalnu. Kluba darbības pirmsākumos no 1991. gada līdz 1993.gadam tā biedri praktizēja karatē godžuriu (Goju Ryu) stilu jeb skolu, tāpat kā LTKF klubi Rīgā. Vadošais instruktors bija Maikls Sataki (Michael Sataki) no Zviedrijas.

1992.gadā ar paraugdemonstrējumu programmu Latvijā uzstājās sensejs Leigh Smith no Lielbritānijas. Tas kļuva pa sākuma LTKF un Cēsu karatē kluba gaitām šotokan karatē stilā. 1993.gadā LTKF un arī Cēsu karatē kluba biedri sekmīgi nokārtoja pirmos parbaudījumus  tradicionālajā šotokan karatē.

Kopš tā laika ir izveidojusies ciešā sadarbība ar senseju Leigh Smith un Masao Kawasoe. Cēsu karatisti regulāri piedalās Latvijas un starptautiska mēroga treniņnometnēs un sacensībās.

Kluba vecākajiem instruktoriem ir 25 gadu pieredze karatē un tā apmācībā.

Cēsu karatē klubs piedāvā tradicionālā karatē šotokana skolas jeb stila apguvi un pašaizsardzības paņēmienu apmācību bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī tuvcīņas tehnikas apgūšanu apsardzes struktūrvienību personālam.

 

Top